Utlänningslagen : med kommentarer pdf ebook

 Utlänningslagen : med kommentarer pdf ebook

Utlänningslagen : med kommentarer

  • Siffra: 392343137406242
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1438)
  • Paperback : 135 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i
Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning regleras
närmare i utlänningsförordningen.

Innehållet i den elfte upplagan av boken är aktualiserat fram till den 1 juli
2017. Efter publiceringen av den tionde upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat

* Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
* Genomförande av EU:s gränskodex
* Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av juni 2017. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen. I boken kommenteras också några andra lagar som ansluter till utlänningslagen.

Relaterade böcker