ladda ner online Perspektiv på historia pdf epub

ladda ner online Perspektiv på historia pdf epub

Perspektiv på historia

 • Siffra: 307360456914648
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 2458)
 • Paperback : 140 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Historien ser olika ut beroende på vilket perspektiv vi anlägger. Historiker är i allt väsentligt överens om vilka händelser och processer som har ägt rum i det förflutna, men hur de beskrivs eller vad de anses betyda varierar beroende på just perspektiv. Poängen med den här boken är att lyfta fram faktorer och begrepp som är viktiga för att förstå komplicerade sammanhang. Boken innehåller tio kapitel som vart och ett tar upp ett specifikt tema: • Människan och naturen


 • Levnadsförhållanden


 • Genus


 • Sociala grupper


 • Teknik och vetenskap


 • Ekonomi


 • Politik och organisering


 • Religion och ideologi


 • Föreställningsvärld


 • GlobalhistoriaI kapitlen blandas abstrakta och översiktliga resonemang med konkreta. På så vis kan läsaren knyta de allmänna och de specifika diskussionerna till varandra och förstå det lilla genom det stora och det stora genom det lilla. Därmed hoppas författarna kunna bidra till förståelsen att historia är något både svårare, djupare, roligare och mer intressant än bara kunskap om enskilda fakta ur det förflutna.

Boken är främst avsedd för grundutbildningen i historiska ämnen vid universitet och högskolor.

Relaterade böcker